Mimo.link

Mimo.link er en Cloud-baseret feltdataplatform der håndterer opgavestyring fra kontoret, registrering af data i felten samt muliggør connector-adgang for 3. partsløsninger ifm. stamdata, feltdata og analyserekvisitioner

Digitalt

Ubesværet datahåndtering
Let at betjene
Synkroniserer data
Opgaveoversigter
Læs mere

Effektivt

Fungerer offline
Tidsoptimerende
Opgaveskabeloner
Simplificerer arbejdsgange
Læs mere

Struktureret

Stam- og feltdata
Ensartet registrering
Fokus på standardisering
Processtyring
Læs mere

Tlf. 78 70 70 15

Mimo udtalelser

I har skabt branchestandarden
– branchen ved det bare ikke endnu

Michael Bach-Andersen

Niras

De bedste anbefalinger. Nemt og overskueligt.
At færdiggøre alt arbejdet i felten er en kæmpe fordel

Jackie Munch Nielsen

Bornholms Regionskommune

Jeg sparer helt utroligt meget tid
– og kan rigtigt godt lide løsningen I har lavet

Ole Gutheil-Alsen

Region Midtjylland

Intuitivt, enkelt i anvendelse
– hurtig og effektivt

Jens Møller Jensen

GEO

Stamdata

Lokalitet

Lokaliteten er i Mimo.link selve adressen. På adressen kan der være ét eller flere områder, hver indeholdende ét eller flere punkter.

 

Område

Et område kan indeholde ét eller flere punkter. Det kan f.eks. være en boring der indeholder filtrer eller et køkken med ét eller flere afløb.

Punkt

Et punkt er f.eks. et filter i en boring, et afløb eller stedet hvor der udtages en overfladeprøve. Opgaver er knyttet til punktet.

Opgavedata

Projekt

Mimo.link er projektbaseret, hvilket giver det store overblik for sagsbehandleren (i en alm. browser på kontoret).

Breifing

I hvert projekt kan indgå én eller flere briefinger til feltpersonerne. En briefing kan desuden indeholde opgaver på én eller flere lokaliteter.

Opgaver

En opgave kan være en enkeltstående prøveudtagning eller en kombination af flere i samme punkt. Evt. valg af lab-pakker foretages i relation til opgaven (de kan ændres i felten efter behov).

Connector optioner

Stamdata

STAMDATA-CONNECTOR

Denne connector gør det muligt at vælge eksisterende stamdata fra GeoGIS i Mimo.link

Feltdata

FELTDATA-CONNECTOR

Denne connector gør det muligt at hente feltdata fra Mimo.link til 3. partsløsninger

Analyserekvisition

LAB-CONNECTOR

Denne connector gør det muligt for laboratorier at hente analyserekvisitioner som strukturede data fra Mimo.link