Principper

Digitalt

Effektivt

Struktureret

Ubesværet datahåndtering

Arbejd offline

Stam- og feltdata

Let at betjene

Tidsoptimerende

Ensartet registrering

Synkroniserer data

Opgaveskabeloner

Fokus på standardisering

Opgaveoversigter

Simplificerer arbejdsgange

Processtyring


Digitalt   

Ubesværet datahåndtering: Stamdata oprettes kun én gang hvorefter opgavetildeling foregår nemt og ubesværet. Ved tilvalg af Stamdata-connector, vil eksisterende stamdata fra f.eks. GeoGIS unødvendiggøre oprettelse i Mimo.link.

 

Let at betjene: Det er nemt og overskueligt at anvende Mimo.link, da designet er udviklet på basis af tæt dialog med brugerne og derfor matcher arbejdsgangene. Der er funktionsbeskrivelser indbygget samt genkendelige ikoner for at komme hurtigt i gang.

 

Synkroniserer data: Sagsbehandleren vælger hvilke lokaliteter, områder og punkter hvor der skal foretages prøveudtagning eller målinger i, vælger opgavetyper, evt. analyseparametre samt deadlines og efter synkronisering har feltpersonen alle de nødvendige informationer på iPad’en.

 

Opgaveoversigter: De planlagte opgaver vises i én samlet oversigt på iPad’en, hvor lokaliteter, deadlines og ikoner for opgavetyper giver et hurtigt overblik.


Effektivt 

Arbejd offline: Internet dækning er ikke altid en selvfølge ude i felten, og derfor kan stam- og opgavedata hentes ned på iPad’en forinden og medbringes i felten, hvor Mimo.link derfor er fuldt operativ.

 

Tidsoptimerende: Så godt som alle tilbagemeldinger vi har modtaget på Mimo.one (den første version) er er tænkt ind i Mimo.link. Det er derfor også vores klare forventning at kunne tidsoptimere yderligere ift. de 3 timer vi oplyses, at man ved brug af Mimo.one samlet set sparer på en feltdag.

 

Opgaveskabelon: Når et opgavesæt er defineret for en given lokalitet, er det muligt at gemme og genbruge samme skabelon for fremtidige opgaver på lokaliteten.

 

Simplificerer arbejdsgange: Mimo.link fokuserer på at gøre kommunikation mellem sagsbehandlere og feltpersoner nemmere, indtastning af feltdata mere simpelt (men samtidigt struktureret), samt effektiv håndtering / delingsmuligheder af feltdata efterfølgende.


Struktureret 

Stam- og feltdata: Mimo.link er i modsætning til Mimo.one baseret på stamdata, opgavemoduler og feltdata. Der kan derfor udtages forskellige prøver eller foretages registreringer og målinger i samme punkt efter konkret behov. Dette kan både defineres af sagsbehandleren inden opgavetildeling eller af feltpersonen efterhånden som behovet opstår i felten.

 

Ensartet registrering: Vi har fået meget positive tilbagemeldinger på Mimo.one’s fagkarakteristika-tastaturer. Tastaturerne er i Mimo.link udbygget og forbedret yderligere. For de fleste indtastningsfelter er der derfor defineret hvilke tilladte værdier der kan benyttes, om der må være én eller flere værdier samt om IOS tastaturet vises eller ej. (Funktionen vil helt sikkert fortsat dele vandene; nogle kalder det begrænsende – vi kalder det kvalitetssikrede feltdata).

 

Fokus på standardisering: Med Mimo.link er muligheden tilstede for at standardisere arbejdsgange og processer på tværs af organisation og branche, styre brug af tilladte fagtermer samt sikre at påkrævede informationer er registreret for, at en prøve er udtaget fyldestgørende.

 

Processtyring: Det er op til den enkelte organisation at vælge om det er sagsbehandleren eller feltpersonen der vælger opgavemodulerne på den enkelte sag og i hvilken rækkefølge opgaverne skal løses i hvert punkt. Det kan foregå ved brug af opgaveskabeloner eller ved blot at tilføje nye opgavemoduler i felten efter behov.