Mimo.link indeholder i version 2.0 disse moduler

Moduler

Boring

Jordprøve

Filtersætning

Udbygning

Pejling

Sløjfning

SPT

Vingeforsøg

Overfladeprøve

Blandeprøve

Vand

Poreluft

Indeklima

Trykdifferens

Observation kloak

Observation bygning

Etageadskillelse

For yderligere information – tlf. 78707015